Equip pluridisciplinar,
compromesos amb
el medi rural

Engiambi: Acompanyament en tots els processos tècnics i normatius per a la realització de nous projectes.

ENGINYERIA I INTEGRACIÓ AMBIENTAL, som una consultoria de serveis, dedicada a la realització d’estudis i projectes d’enginyeria i medi ambient. Els nostres serveis van dirigits a particulars i entitats públiques i privades, com l’administració pública, ajuntaments, consells comarcals, propietaris privats, etc.

La nostra empresa garanteix la realització d’un treball integral aportant a les necessitats del client el nostre plantejament professional a partir d’un equip pluridisciplinar amb àmplia experiència.

Equip professional: Expertesa, passió i compromís amb el medi ambient.

Els socis fundadors de l’empresa d’Enginyeria i Integració Ambiental SLP (Engiambi) són el Sr. Joan Garriga Torres, enginyer agrònom amb llarga trajectòria professional i expert en el sector ramader i agrícola, i Sra. Cristina Barrera Toro, ambientòloga i enginyera tècnica agrícola especialitzada en industria agrària i alimentaria. 

Engiambi té un equip multidisciplinar d’enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, ambientòlegs, delineants, arquitecte tècnic i enginyer industrial amb una àmplia experiència, oferint serveis de gran qualitat en els camps de l’enginyeria i consultoria ambiental.